Prometeusz Consulting sp. z o.o.

Prometeusz Consulting sp. z o.o.

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

» PRAWNIK OSOBISTY / PAKIETY USŁUG

System Ochrony Prawnej - trzy pakiety usług 

Prawnik osobisty                Prawnik rodzinny                Prawnik dla pracownika

System Ochrony Prawnej zapewnia pomoc prawną świadczoną przez uprawnionych i renomowanych adwokatów oraz radców prawnych, którzy gwarantują swym dorobkiem zawodowym najwyższą jakość świadczonych usług prawnych.

Osoba korzystająca z Systemu Ochrony Prawnej ma zapewnione pełne bezpieczeństwo i gwarancję pomocy w zakresie prawa do sprawiedliwej obrony i dochodzenia swoich racji przed sądami powszechnymi.

Prawnik Osobisty → to gwarancja pomocy prawnej w zakresie prawa karnego, pracy i dochodzenia
                                  należytych odszkodowań komunikacyjnych, włącznie z reprezentacją przed sądami
                                  powszechnymi.

Prawnik Rodzinny → podobnie jak w poprzednim pakiecie oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa
                                  karnego, pracy i dochodzenia należytych odszkodowań komunikacyjnych, włącznie
                                  z reprezentacją przed sądami powszechnymi – z możliwością objęcia do trzech
                                  dodatkowych osób (bonifikata za każdą osobę).

Prawnik dla Pracownika → to oferta dla pracodawców, którzy chcą ugruntować swoją pozycję i autorytet,
                                  a jednocześnie uplasować się w elitarnym gronie firm, które otrzymują tytuł
                                  "Pracodawca z Klasą". Kupując abonament systemu dla pracowników, firma nie tylko
                                  wykazuje niezwykłą dbałością o los pracowników (usługi prawne ratują
                                  niejednokrotnie wolność lub majątek pracowników) ale także wiąże pracownika
                                  z firmą i daje poczucie partnerstwa i stabilności. Zakres usług oferowanych w ramach
                                  pakietu  to prawo karne, dochodzenie należytych odszkodowań komunikacyjnych
                                  i zdrowotnych, postępowania wieczysto księgowe.

  

PRAWNIK RODZINNY TO GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

Prometeusz Consulting sp. z o.o. © 1989 - 2009

www.activate.pl